2009. október 11., vasárnap

Rejtettheréjűség

Dr. Varga József magán állatorvos

Család Utcai Állategészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Központ Kft.
1039. Budapest, Család utca 36/a
Tel./Fax: 06-1/240-9780 ügyelet:06-30-934-5480
E-mail:
nyuszvet@axelero.hu

Rendelési idő:
H-P:de.09:00-11:00-ig du.17:00-20:00-ig
Sz:09:00-11:00-ig
V:17:00-20:00-ig


Rejtettheréjűség
A kan kutyák heréi ovális alakú, tömötten rugalmas tapintatú képletek. A herék
normális esetben, a herezacskóban egymás mellett vagy mögött helyeződnek. Ez tapintással
érezhető is. Abban az esetben, ha hat hónapos kor után az egyik, illetve egyik here sem
tapintható a herezacskóban, rejtett heréjűségről (kriptorchizmus-ról) beszélünk.
A heréknek a hasüregből a lágyékcsatornán keresztül a herezacskóba jutása a születés
utáni két hónapon belül lezajlik. Sok esetben már két hét után érezhetők a herék. Egyes
fajtáknál eltérő időben fejeződik be ez a folyamat, néha csak 5-6 hónapos korban (terrierek).
Viszont, kb. hat hónapos kor körül - az ivarérés idején - a herék gyakran változtatják helyüket
a herezacskó és lágyékcsatorna közt vándorolva, és ilyenkor a bántalom megállapításakor
körültekintően kell eljárnunk.
A rejtett heréjűség minden fajtánál megtalálható. Okai lehetnek hormonális
funkciózavarok, illetve örökletes tényezők. Mindkét nem - (kan, szuka) - hordozhatja a hibás
gént. Lehet kétoldali formában jelentkező fejlődési rendellenesség, de egyes fajtáknál (toyuszkárok,
bichonok, dobermann, boxer, spániel, német juhász) gyakrabban találkozunk vele,
így valószínősíthető az öröklődő jelleg. Az esetek háromnegyed részében csak az egyik here
nem jut le teljesen a herezacskóba. Ilyenkor általában a jobb oldali here az érintett.
Egynegyed részben viszont mindkét here fenn marad.
Az elváltozás jelentősége abban rejlik, hogy a hasüregben vagy a lágyékcsatornában
visszamaradt herék megfelelő mőködéséhez nem kedvez a magasabb - belső - hőmérséklet. A
kétoldali visszamaradás esetén a kutya terméketlen lesz, nemi vágya azonban változatlan,
vagy akár túlzott is lehet, míg egyoldalinál ugyan megmarad a termékenyítőképesség, de az
ilyen állatok tenyésztése, szaporítása nem ajánlott és etikátlan is. Sok esetben a fennmaradt
herék túlzott hormontermelése figyelhető meg, melynek során, ha több hím nemi hormont
termel, megnő a prosztataciszták, prosztata-daganatok, végbél körüli daganatok esélye. Ha a
női nemi hormonok produkciója emelkedik meg, az emlők kifejlődése figyelhető meg és
szimmetrikus szőrhullást tapasztalhatunk. Ilyen esetekben a prosztata akár teljesen el is
sorvadhat. A fennmaradt herék gyakran el is daganatosodnak.
Mit kell tennünk, ha tenyésztőként tapasztaljuk az elváltozást? Ha halmozottan fordul
elő az almokban rejtettheréjő állat, ajánlatos kivonni a tenyésztésből mind a kant, mind a
szukát, mert - mint már említettük -, mindkét ivar hordozhatja a tulajdonságot. Mivel a
beltenyésztés a rendellenesség előfordulását növeli, ezért egyes vérvonalaknál gyakorta
találkozunk a bántalommal.
Ha olyan kölyökkutyát veszünk magunkhoz, amelyiknek nem szálltak le a heréi, több
megoldás közül is választhatunk, viszont alaposan mérlegelni kell a lehetőségeket. Néhány
hónapos korban adandó egyes hormonkészítmények segíthetnek, hogy leszálljon a here a
herezacskóba. Ezen szerek eredményessége azonban nagyban függ az elváltozás fokától és a
kutya korától. Általánosságban elmondható, hogy ha minél tovább jutott a here a herezacskó
felé, illetve minél fiatalabb az állatunk (2-4 hónapos), annál jobb eredmények érhetők el. A
magasan a lágyékcsatornában illetve a hasüregben rekedt heréknél kevésbé számítsunk
sikerre! Műtétileg is lejuttatható a here, ám ennek is csak kozmetikai jelentősége van.
Társállatként tartható az ilyen eb, viszont továbbtenyészteni nem helyes.
Az egyetlen igazán hatékony és javasolható megoldás az ivartalanítás (kasztráció),
melynek során mindkét herét műtétileg eltávolítják. A herék elvesztése a kutya további
életében, személyiségében lényeges, hátrányos változást nem okoz. (Igaz, hogy a nemi
hormonok kiesése miatt az állatok nyugodtabbak lesznek, anyagcseréjük csökken, és így
hajlamosabbak az elhízásra, de megfelelő táplálással és mozgatással ennek a veszélye
elkerülhető.)
Abban az esetben, ha kutyánkat tenyésztési céllal vásároltuk, és rejtett heréjűséget
tapasztalunk, kárunk keletkezik - (a tenyésztésre szánt egyedek drágábbak; az elmaradt almok
miatt kiesik a bevétel) -, a tenyésztőnek kártérítési felelőssége lehet, illetve szavatossági
jogokkal élhetünk. Viszont néhány körülményt alaposan elemezni kell annak
megállapításához.
Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól,
ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési
felelősségnek van négy közös feltétele, melyek közül egyidejűleg mindnek teljesülnie kell.
1. Jogellenes magatartás (cselekmény v. mulasztás)
- jogszabályi rendelkezésben vagy egyéb, pl. foglalkozási tevékenység írott és
társadalmilag elfogadott íratlan szabályaiban foglalt kötelezettségtől való
eltérés
2. Kár (vagyoni kár = értékcsökkenés; vagy érték-megsemmisülés + vagyoni hátrány
= elmaradt haszon)
3. Ok-okozati összefüggés a jogellenes magatartás és a kár között
- a károsult kárelhárítási és kármegelőzési kötelezettsége
4. Felróhatóság
- úgy járt-e el, ahogy az az adott helyzetben és adottságok mellett elvárható
Lényeges a szavatosság kérdése is. Definíció szerint a szavatosság az eladónak az a
kötelessége, amely által az adásvételi szerződés hibás teljesítése esetén a törvénynél fogva
helytállni tartozik, függetlenül attól, hogy a hibás teljesítés szándékos, gondatlan vagy
jóhiszemű magatartásának a következménye. A szavatossági felelősség kizárható közös
megegyezéssel, ha jogszabály nem tiltja. Az eladó mentesül a szavatosság felelőssége alól, ha
a vevő a hibát ismerte, illetve a szolgáltatás tárgyát - jelen esetben a kutyát - árverésen
vásárolta. A vevő szavatossági jogai közt szerepel az árleszállítás, csere, illetve elállás a
vételtıő.
Szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges határidő állatszavatossági jogigény
esetén általában 60 nap, de ha a hiba ezen idő alatt még gondos vizsgálattal sem volt
felismerhető, akkor ez az idő automatikusan kitolódik addig, amíg a hiba felismerhető lesz, de
maximálisan 1 évig.
Amint látható, a jogi kérdések esetükben - (tenyészkan vásárlása, felismert rejtett
heréjűség) - nagyon összetettek, sok tényezőt, körülményt kell megvizsgálni. Ezért - is -
nagyon fontos, hogy kiskutyánk rendszeres állatorvosi felügyelet alatt álljon és, hogy
figyelemmel kísérjük fejlődését.

dr. Varga József, dr. Hábor Krisztián

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése